HELIGÓNKA

ŠIŠOVSKÝ

V tejto škole sa využívajú učebnice Ing. Martina Čerňanského. Ide o jednoduchú školu, v ktorej sa používa tzv. hmatníkový prepis. Každá skladba za prepíše do tabuľky, kde čísla predstavujú jednotlivé klapky v danom rade, takže nie je potrebné poznať noty. V každej učebnici je pribalené aj DVD v ktorom sú natočené aj jednotlivé cvičenia, preto je táto učebnica vhodná aj pre samoukov.

   


Ptelstv je soust lidskho tst. Jan Werich